Tirsdag d. 15. maj kl. 18.30:

Medlemstur til GreenLab, Kåstrup

Mødested Spøttrup Kro, Østergade 6, 7860 Spøttrup

Turen går med bus gennem Gl. Spøttrup kommune til Kåstrup, hvor Direktør for Green Lab, Skive vil vise rundt og fortælle om dette vigtige indsatsområde for Skive kommune. GreenLab Skive er betegnelsen for en kommende erhvervspark, der er i fuld gang med at blive etableret ved Kaastrup i Skive.

Visionen er at etablere en erhvervspark som et fremtidens energi- og ressourcelandskab, hvor virksomheder inden for fremstilling af bl.a. biogas, solenergi og vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose kan demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter.

Erhvervsparken bliver Danmarks største og første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og methanisering. Omdrejningspunktet i GreenLab Skive bliver etableringen af et Power2Gas anlæg, som omdanner vindenergi til gas, der herefter lagres på gasnettet.

Idéen i erhvervsparken er gennem samarbejde i energisymbiosen at skabe vækst og tiltrække nye virksomheder i Skive, hvilket er lykkedes foreløbigt med den norske virksomhed Quantafuel, som har investeret 100 mio kr i projektet. Projektet udvikles i samarbejde mellem Skive Kommune, Energifonden Skive og en række virksomheder.

 

 

 

 

Kalender